O FIRMIE
(1kB)
DOŚWIADCZENIE
(1kB)
OFERTA
(1kB)
CENNIK
(1kB)
KONTAKT
(134kB)

Gwarantem profesjonalności prowadzonych ksiąg jest wiedza i doświadczenie założycielki Kancelarii dr Edyty Piątek oraz członków zespołu.


Zespół to: dr Edyta Piątek
Małgorzata Dyk
Marta Szczeblewska


W swojej piętnastoletniej praktyce Edyta Piątek jako Dyrektor finansowy, Głowna Księgowa oraz Partner w Spółach polskiego prawa handlowego oraz podmiotach zagranicznych wraz ze swoim Zespołem odpowiadała za:
 • nadzór i prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem płynności;
 • kontrole poziomu i celowości kosztów;
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku wyników, przepływów środków pieniężnych; sporządzanie "zadaniowych" analiz finansowych firmy (np.: rentowności, rotacji, marży wynikowej, wskaźników płynności, itp.);
 • nadzór nad prowadzeniem całokształtu spraw kadrowo-płacowych;
 • prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji ZUS, PIT, CIT, VAT;
 • przygotowywanie dokumentów dla Urzędu Skarbowego, banków i innych instytucji w zależności od potrzeb;
 • prowadzenie całokształtu spraw i reprezentowania firmy w kontaktach z Urzędem Skarbowym, UKS, ZUS, PIP, PIH, sądami, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, firmami leasingowymi oraz kancelariami notarialnymi i prawnymi;
 • współprace z bankami i przygotowywanie dokumentacji kredytowej, negocjowanie umów z bankami;
 • nadzór nad rozliczeniami dotyczącymi kontrahentów oraz analizowanie statystyki obrotów; prowadzenie całokształtu spraw związanych z windykacją należności i sprzedażą wierzytelności;
 • administrowanie prawidłowym przepływem informacji i obiegiem dokumentów księgowych, magazynowych, sprawozdawczych i rozliczeniowych;
 • nadzór nad rozliczeniami związanymi z działalnością inwestycyjną;
 • przygotowywanie dokumentów w zakresie całokształtu spraw związanych z pozyskiwaniem dotacji z UE;
 • inicjowanie zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania;

Edyta Piątek jako Biegły Sądowy przygotowuje opinie z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw na potrzeby Sądów i Prokuratur.

Założycielka Kancelarii jako pracownik naukowy i trener jest autorką licznych publikacji i projektów badawczych.

WYBRANE ARTYKUŁY:

 1. E. Piątek, Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu, Warszawa 2007;
 2. Piątek E., Kalkulacja ceny w sektorze finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 50, s. 689, 2012;
 3. Dziedzic-Jagocka I., Piątek E., Sytuacja majątkowo - finansowa przedsiębiorstw logistycznych województwa świętokrzyskiego w dobie kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012;
 4. Dziedzic-Jagocka I., Piątek E., Kryzys gospodarczy w rachunkowości przedsiębiorstw logistycznych, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, 2012.
 5. Piątek E., Katedra Ekonomii i Zarządzania, 10 lat Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego 2001-2011, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011;
 6. Piątek E., Działalność gospodarcza jako alternatywa kierowniczego stanowiska (formy opodatkowania własnej działalności, w: Kobieta - naukowiec - przedsiębiorca, pod red. E. Grzegorzewska-Ramocka, Wydawnictwo WSEiP, Kielce 2011;
 7. Piątek E., Analiza finansowa jednostek powiązanych, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Nauki Ekonomiczne, 2009, nr 9, s.59.
 8. E. Piątek, Polityka bilansowa i analiza finansowa grupy kapitałowej w procesie decyzyjnym, Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s.189;
 9. E. Piątek, Polityka bilansowa grupy kapitałowej - aktualne wyzwanie teorii i praktyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, Czas na pieniądz, Zarządzanie Finansami, Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 475
 10. H. Buk, E. Piątek, Kształtowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzez odpowiedni dobór zakresu podmiotowego grupy kapitałowej w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Monitor Rachunkowości i Finansów nr 3/2007, s.27;
 11. E. Piątek, I. Gębka-Nędzi, Inwestycje w rzeczowy majątek trwały - wyniki badań empirycznych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 5/2006;
 12. E. Piątek, Analiza finansowa grup kapitałowych, VIII Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Zeszyt Naukowy nr 35, Kielce 2007;
 13. E. Opara, Prowadząc politykę bilansową, Bank 05/2005, s. 46;
 14. E. Opara, Rezerwy w polskim prawie bilansowym, IV Sympozjum Instytutu Ekonomiii Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Integracja z Unią Europejską, Zeszyt Naukowy nr 31, Kielce 2003;
 15. E. Opara, Wartość godziwa w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i znowelizowanej ustawie o rachunkowości, Materiały konferencyjne: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Międzynarodowe standardy rachunkowości w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Rzeszów 2002;
 16. E. Opara, T. Dyr, B. Grad, Źródła finansowania odnowy taboru, Technika Transportu Szynowego nr 11/2000;
 17. E. Opara, Leasing w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Prawo Przedsiębiorcy nr 3/2000;

PRACE BADAWCZE:

 1. E. Piątek, Analiza ekonomiczna grup kapitałowych w Polsce, Badania własne, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, czerwiec 2006 - 2008, nr 4.10/8.76;
 2. E. Opara, Zewnętrzne źródła finansowania i ich wpływ na kondycję finansową podmiotów gospodarczych, Badania własne, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, czerwiec 2004 - 2005, nr 4.10/8.73;
 3. E. Opara, Wpływ instrumentów polityki bilansowej na obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej, Grant Rektorski, Politechnika Świętokrzyska, realizacja czerwiec 2004 - czerwiec 2005, nr 4.00/8.53;
 4. E. Opara, Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej w kontekście zasady wiernego obrazu - na przykładzie PKP S.A., Badania własne, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Instytut Ekonomii i Zarządzania, realizacja 2002 - 2003 r., nr 4.10/8.62;
 5. E. Opara, Problemy konsolidacji sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy Kapitałowej Polskie Koleje Państwowe S.A., wrzesień 2001, decyzja Nr 0132/H02/2001/21 Komitetu Badań Naukowych, projekt Nr 5 H02D 060 21, realizacja 08.2001 - 07.2002 r.;

UDZIAŁ W WYBRANYCH KONFERENCJACH:

 1. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie finansami, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje 2012;
 2. Konferencja Kobieta - naukowiec - przedsiębiorca, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa Kielce 2011;
 3. XI Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Ekonomia - Technika - Zarządzania, Kielce 2008;
 4. IX Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: przemiany i perspektywy, 17-19 maja 2004 r. Serock k. Warszawy;
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie w zmiennych warunkach otoczenia, organizowana przez Katedrę Ekonomii i Finansów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach w dniach 6-7 listopada 2002 roku;
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Międzynarodowe standardy rachunkowości w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Rzeszów 2002;
Skarżysko-Kamienna tel. 500 064 786 Kielce tel. 535 352 275 ksiegowa@ep-kancelaria.pl
Design by www.myvisions.pl